Süryani hoca

Hüddam İlmi

Hüddam İlmi
Hüddam İlmi

Hüddam ilmi ayet veya surelerin belirli sayılar da okunması ile özel nurani varlıkların harekete geçirilmesi ve insanlara farklı konular hakkında yardımcı olmaları amacı ile kullanılan son derece özel bir bilim dalıdır. Kuran-ı Kerim’de de açık bir şekilde ifade edildiği gibi inen her ayet için mutlaka koruyucu melekler görevlendirilmiştir. Hadımi olarak adlandırılmakta olan bu meleklerin görevi hem o ayetleri korumak hem de insanların taleplerine cevap verebilmektir. Çok eski ve çok köklü bir bilim dalı olması sebebi ile insanlar bu bilim dalına karşı her zaman çok ciddi bir şekilde ilgi göstermişlerdir. Bilindiği gibi her meleğin emrinde 1’den 70 bine kadar yardımcı melek bulunmaktadır. Aynı zamanda cinlerin iman etmiş olanları da bu meleklerin her birinin sevk ve idaresinin altında oldukları gibi bağımsız olarak da hadımi olmaya gönüllü olabilmektedirler. Ayrıca dini hükümlere göre tüm müminler de Kuran-ı Kerim’in tamamının hadımisi olarak kabul edilmektedir. Bilindiği gibi tüm insanların ve cinlerin en önemli yükümlülüklerinin başında Kuran’da bildirilmiş olan tüm emir ve yasaklara uymak gelmektedir. Bu herkes için geçerli olan ve kesinlikle affı olmayan bir kuraldır. Yapılacak her iyiliğin de kötülüğün de karşılığının mutlaka mahşer de görüleceğine dair inmiş olan ayet bunun açık bir göstergesidir.

İslama göre melek ve cinlerin temel görevlerinden biri Kuran’a bağlı olan kişileri sürekli olarak koruma altına almak ve belli konularda amaçlarına ulaşabilmelerine yardımcı olabilmektir. Kuran’da geçen tüm sure ve ayetleri sürekli olarak okuyarak insanlar göre daha zayıf özellikleri olan bazı melek ve cinlerin belli bir talep ile görevlendirilmesini sağlamak hüddam ilminin ana konularından biridir. İnsanların her zaman ilgi alanlarına girmiş olan manevi alemler veya nurani varlıklar gibi konular hakkında neler yapmaları gerektiğini bilmeyen insanlar kesinlikle bu bilim dalı hakkında araştırmalar yapmalıdırlar. Özellikle yapılan farklı manevi işlemler de nurani varlıklar ile iletişime geçmek çok yaygın bir tekniktir. Ancak bu işlemleri yapacak olan kişilerin nurani varlıkları nasıl harekete geçireceklerini net bir şekilde bilmeleri gerekmektedir. Bunu bilmek için ise mutlaka hüddam ilmi hakkında yeteri kadar bilgi ve birikime sahip olmaları gerekmektedir. Bunu sağlamak için farklı teknikler kullanılabilmektedir. Bu tekniklerden en etkili olanlarının başında Kuran-ı Kerim’in tamamını veya belli sureleri düzenli bir sistem ile okumak gelmektedir.

Bu sayede ilgili ayet ve sureleri korumakla görevli olan tüm melekler harekete geçerek insanların istek ve talepleri doğrultusunda kendilerine yardımcı olabilmektedirler. Doğal olarak bu tarz işlemler yapabilmek için çok ciddi bir bilgi ve birikim gerekmektedir. Özellikle hüddam ilmi ile hakkında yeteri kadar bilgileri olmayan kişiler kesinlikle bu işlemleri yapamadıkları gibi aynı zamanda yapmayı denedikleri takdirde çok ciddi riskler almış olabilmektedirler. Bu işlemleri sürekli olarak yapan kişiler zaman içinde manevi anlamda özel bir statüye sahip olurlar ve bu sayede ilgili cinler veya melekler kendilerinin etrafında pervane olurlar. Bir diğer teknik ise çok özel teknikler kullanarak müslüman olan cinleri emir altına almaktır. Her ne kadar cinler bu durumdan hoşnut olmasalar bile yine de birçok kişi bunu denemekte ve başarılı olduğu takdirde en zorlu işlemleri dahi kısa zaman içinde tamamlayabilmektedirler. Bunun sebebi ise bir kişinin hizmetine girmiş olan cinlerin artık sure veya ayetlerin hadımiliği görevlerinin sona ermesidir. Fakat önceden korumakla görevli oldukları surelerin sürekli olarak okunması sebebi ile o insanlara zarar vermezler ve aynı zamanda isteklerini de yerine getirirler. Bir kişi hüddam için riyazata yani işlemlere başladığı zaman tüm meleklerin ve cinlerin bundan haberleri olur.

Aynı zamanda o kişinin niyetini de mutlaka bilirler. Bir süre bu kişinin yaptığı işlemleri kesmesini beklerler. Eğer kesmede devam ederse kendisini farklı şekillerde korkutup yaptığı işlemleri bıraktırmak isterler. O kişi durmadan devam ederse artık hadim taifesinden bir cin gelir. İnsanlar gelen bu cinin hadim gerçek olduğunu düşünüp işlemleri bırakırsa o cinle ömür boyu görüşebilir. Ancak bırakmaz ve tüm işlemleri tamamlarsa o zaman o cinler surenin hüddamlığından çıkıp o kişilerin emri altına girerler. Dolayısı ile o surenin hadımiliğine de farklı bir cin taifesi geçer. Bilindiği gibi cinler arasında da müslüman ve gayri müslim gibi ayrımlar bulunmaktadır. Bu alanda işlem yapacak olan kişilerin kesinlikle melek ve cinlerin davranış özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Hüddam ilmi hakkında çok eski zamanlardan kalmış olan çok önemli ve güvenilir eserler yer almaktadır. Tüm bu eserler bu işim hakkında çok özel işlemler yapan özel bilim adamları tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Özellikle surelerin nasıl okunması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği ve aynı zamanda cinlerin davranış özellikleri gibi konular her zaman için hüddam ilmi ile ilgilenmek isteyen kişilerin bilmeleri gereken konulardır. Bu özel alanda yapılan çalışmalar da amaç ne ise ona en uygun sure veya ayetleri seçmek gerekmektedir.

Aynı zamanda bu surelerin nasıl bir sistem ile okunması gerektiğini de mutlaka bilmek ve doğru bir teknik ile uygulamak gerekmektedir. Günümüzde de manevi anlamda işlemler yapan birçok kişi kullandıkları farklı tekniker ile manevi alemler ile iletişim kurmakta ve aynı zamanda nurani varlıkları belli amaçları için yönlendirmektedirler. Çok eski ve çok köklü bir bilim dalı olması sebebi ile insanların her zaman özel bir ilgi ile yaklaştıkları hüddam ilmi her zaman için islam dininin dünyaya kazandırdığı en önemli bilim dallarından biri olarak gösterilmiştir. Özellikle insanların en eski zamanlardan bu yana sürekli olarak ilgilendikleri özel bir konu olan manevi alemler ile iletişime geçme veya farklı konular için nurani varlıklardan yardım alma gibi işlemler için mutlaka hüddam ilminden faydalanmak gerekmektedir. Bu bilim dalı insanlara daha ilk günden manevi alemler ile nasıl iletişime geçecekleri konusunda gerekli bilgileri vermiştir. Yüzlerce yıldan bu yana sürekli olarak insanların ilgilenip farklı amaçlar için kullandıkları bu işlemler ile artık insanlar çok farklı sorunlarında veya ulamak istedikleri hedefleri için yaptıkları girişimler de nurani varlıklardan yardım almaya başlamışlardır.

Hüddam ilmi ve temelleri hakkında yeteri kadar bilgileri olan kişiler için bu işlemleri yapmak çok ciddi bir sorun olmadığı gibi aynı zamanda bu işlemler hakkında bilgileri olmayan kişiler de sürekli olarak hüddam ilmi hakkında kendilerini geliştirmiş olan kişilerin kapılarını çalarak kendilerinden yardım istemişlerdir. Allah tarafından gönderilip Melekler tarafından peygambere aktarılan hüddam ilmi bir nevi insanoğluna manevi alemleri kapılarını açmıştır. Bu sebeple birçok bilim adamı için bu bilim dalı diğerlerinden çok daha üstün ve çok daha farklı olarak görülmektedir. Bu işlemler ile melekleri veya cinleri yardıma çağırmak isteyen kişiler kesinlikle okumaları gereken sure veya ayetleri kaç defa veya hangi zaman aralıklarında okumaları gerektiğini tam olarak bilmelidirler. Aksi takdirde hem istenen sonuç alınamayacak hem de ortaya tahmin edilenden çok daha büyük ve geri dönüşü olmayan risklerin ortaya çıkmasına neden olunacaktır.

Süryani Hoca İletişim

Tıkla Ara 0533 052 2901

Whatsapp 0533 052 2901

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu